Orddeling av cetra

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cetra? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

ce-tra

Siste orddelinger av dette språket