Orddeling av cetriolino

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cetriolino? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ce-trio-li-no

Siste orddelinger av dette språket