Orddeling av cevano

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cevano? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ce-va-no

Siste orddelinger av dette språket