Orddeling av cilindratura

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cilindratura? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

ci-lin-dra-tu-ra

Siste orddelinger av dette språket