Orddeling av coagulativo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet coagulativo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

coa-gu-la-ti-vo

Siste orddelinger av dette språket