Orddeling av coartando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet coartando? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

coar-tan-do

Siste orddelinger av dette språket