Orddeling av coartato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet coartato? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

coar-ta-to

Siste orddelinger av dette språket