Orddeling av cobaltoterapia

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cobaltoterapia? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

co-bal-to-te-ra-pia

Siste orddelinger av dette språket