Orddeling av cocktail

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cocktail? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

cock-tail

Siste orddelinger av dette språket