Orddeling av codardo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet codardo? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

co-dar-do

Siste orddelinger av dette språket