Orddeling av codesto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet codesto? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

co-de-sto

Siste orddelinger av dette språket