Orddeling av codice

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet codice? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

co-di-ce

Siste orddelinger av dette språket