Orddeling av codificata

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet codificata? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

co-di-fi-ca-ta

Siste orddelinger av dette språket