Orddeling av codificato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet codificato? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

co-di-fi-ca-to

Siste orddelinger av dette språket