Orddeling av codificatore

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet codificatore? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

co-di-fi-ca-to-re

Siste orddelinger av dette språket