Orddeling av codino

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet codino? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

co-di-no

Siste orddelinger av dette språket