Orddeling av codolo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet codolo? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

co-do-lo

Siste orddelinger av dette språket