Orddeling av codone

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet codone? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

co-do-ne

Siste orddelinger av dette språket