Orddeling av cofano

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cofano? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

co-fa-no

Siste orddelinger av dette språket