Orddeling av cogitare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cogitare? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-gi-ta-re

Siste orddelinger av dette språket