Orddeling av cognitivismo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cognitivismo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

co-gni-ti-vi-smo

Siste orddelinger av dette språket