Orddeling av cointestato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cointestato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

coin-te-sta-to

Siste orddelinger av dette språket