Orddeling av cola

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cola? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

co-la

Siste orddelinger av dette språket