Orddeling av colando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colando? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

co-lan-do

Siste orddelinger av dette språket