Orddeling av colangite

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colangite? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-lan-gi-te

Siste orddelinger av dette språket