Orddeling av colascione

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colascione? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-la-scio-ne

Siste orddelinger av dette språket