Orddeling av colatura

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colatura? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-la-tu-ra

Siste orddelinger av dette språket