Orddeling av colendissimo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colendissimo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

co-len-dis-si-mo

Siste orddelinger av dette språket