Orddeling av colera

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colera? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

co-le-ra

Siste orddelinger av dette språket