Orddeling av colesterina

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colesterina? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

co-le-ste-ri-na

Siste orddelinger av dette språket