Orddeling av colesterolemia

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colesterolemia? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

co-le-ste-ro-le-mia

Siste orddelinger av dette språket