Orddeling av colesterolo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colesterolo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

co-le-ste-ro-lo

Siste orddelinger av dette språket