Orddeling av colgono

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colgono? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

col-go-no

Siste orddelinger av dette språket