Orddeling av colibacillo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colibacillo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

co-li-ba-cil-lo

Siste orddelinger av dette språket