Orddeling av collagene

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet collagene? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

col-la-ge-ne

Siste orddelinger av dette språket