Orddeling av collageno

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet collageno? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

col-la-ge-no

Siste orddelinger av dette språket