Orddeling av collare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet collare? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

col-la-re

Siste orddelinger av dette språket