Orddeling av collaudando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet collaudando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

col-lau-dan-do

Siste orddelinger av dette språket