Orddeling av collaudare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet collaudare? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

col-lau-da-re

Siste orddelinger av dette språket