Orddeling av collaudato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet collaudato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

col-lau-da-to

Siste orddelinger av dette språket