Orddeling av collazionare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet collazionare? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

col-la-zio-na-re

Siste orddelinger av dette språket