Orddeling av collazionato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet collazionato? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

col-la-zio-na-to

Siste orddelinger av dette språket