Orddeling av collegato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet collegato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

col-le-ga-to

Siste orddelinger av dette språket