Orddeling av college

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet college? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

col-le-ge

Siste orddelinger av dette språket