Orddeling av collegiato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet collegiato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

col-le-gia-to

Siste orddelinger av dette språket