Orddeling av collegio

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet collegio? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

col-le-gio

Siste orddelinger av dette språket