Orddeling av collera

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet collera? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

col-le-ra

Siste orddelinger av dette språket