Orddeling av collettivizzando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet collettivizzando? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

col-let-ti-viz-zan-do

Siste orddelinger av dette språket