Orddeling av collettivo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet collettivo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

col-let-ti-vo

Siste orddelinger av dette språket