Orddeling av collidendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet collidendo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

col-li-den-do

Siste orddelinger av dette språket